رفتن به محتوای اصلی

طول یک بارداری طبیعی بین ۳۷ تا ۴۲ هفته است. اگر زایمان قبل از هفتۀ ۳۷ انجام شود، زایمان زودرس است. زایمان بین ۳۲ الی ۳۷ هفتگی خطراتی را برای جنین و مادر به همراه دارد. به‌عنوان نمونه، نوزادان بازمانده که در هفته‌های ۳۲ تا ۴۲ بارداری متولدشده‌اند، با ریسک بیشتری برای ابتلا به CP، اختلال در یادگیری و رشد، اختلال در شنوایی و بینایی نسبت به نوزادانی که در هفته‌های ۳۷ الی ۴۲ به دنیا آمده‌اند روبرو هستند.
زایمان به‌ عنوان یک پدیده بیومکانیکی شناخته می‌شود که به‌صورت کلی نیازمند دو فرایند برای آغاز است، یکی انقباض‌های میومتری ریتمیک و دیگری تغییر فرم گردن رحم به همراه اتساع. رفتار و ساختار بیومکانیکی گردن رحم در فرایند زایمان، متغیر و بسیار حائز اهمیت است.

 

 

به‌منظور بررسی بیومکانیکی رحم و گردن رحم در هفته‌های مختلف بارداری، در قالب یک مطالعه عددی، مدلی دوبعدی از رحم در مقطع زمانی از بارداری توسعه پیدا کرد و پارامترهای بیومکانیکی مرتبط و حائز اهمیت، موردبررسی قرار گرفت. این شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار آباکوس انجام شد.

برگشت به بالا