رفتن به محتوای اصلی

وجود عارضه در بخش‌های مختلف مسیر هوایی در ناحیه حفره بینی می‌تواند دلیلی برای انواع مختلف جراحی بینی باهدف درمان این مشکلات باشد. در پژوهشی که به‌صورت عددی انجام شد، پارامترهای مختلف مرتبط با جریان سیال در حفره بینی یک فرد قبل و بعد از عمل جراحی بینی موردبررسی قرار گرفت.

در اولین قدم مدل‌سازی، مدل حفره بینی بیمار قبل و بعد از عمل با استفاده از نرم‌افزار میمیکس مدل شد. مسیر هوایی انسان دارای حفرات مختلفی در قسمت ابتدایی است، باهدف ساده‌سازی در مدل‌سازی از بخش‌هایی از آن صرف‌نظر گردید. انیمیشن زیر بخش‌های حذف‌شده از مدل را در قسمت ابتدایی مسیر هوایی و حفره بینی نشان می‌دهد. در مرحله آخر، تحلیلی سیالاتی (CFD) در نرم‌افزار آباکوس ورژن ۱۲ بر روی مدل انجام شد. در انیمیشن زیر کانتور سرعت هوا در حفره بینی در یک دم مشاهده می‌شود.

نتایج چنین پژوهش‌هایی می‌تواند در بررسی میزان اثربخشی عمل با مقایسه پارامترهای کمی سیالاتی و ارائه راهکارهایی کمی برای مقایسه شرایط قبل و بعد از عمل جراحی بینی مؤثر باشد.

 

برگشت به بالا