رفتن به محتوای اصلی

روش‌های مختلفی برای طراحی کفی بر مبنای هندسه پای هر فرد وجود دارد، کفی‌های طراحی‌شده عمدتاً با اهداف درمانی طراحی و ساخته می‌شوند. در یک پروژه پژوهشی، تأثیر تغییر خواص مکانیکی کفی بر روی مقدار تنش‌های ایجادشده در بافت نرم موردبررسی قرار گرفت. مدل‌سازی هندسی در این پروژه بر مبنای تصاویر CT و با کمک نرم‌افزار میمیکس انجام شد. تحلیل عددی مرتبط با این پروژه با نرم‌افزار آباکوس به‌صورت دینامیک و غیرخطی انجام شد. به دلیل پیچیدگی مدل، از مفاصل در مدل‌سازی سیستم اسکلتی صرف‌نظر شد.

برگشت به بالا