رفتن به محتوای اصلی

عمل جراحی تعویض مفصل زانو در حال حاضر یکی از اعمال جراحی مرسوم در حوزه ارتوپدی است. به‌صورت سنتی قرار دادن دقیق و صحیح پروتز مفصل زانو در موقعیت خود با استفاده از ست‌های همراه پروتز انجام می‌شود. یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر برای قرار دادن صحیح پروتز در موقعیت خود مورداستفاده قرار می‌گیرد، گاید شخصی‌سازی‌شده است. استفاده از گایدهای سفارشی مزایای بسیاری را همچون کوتاه شدن زمان عمل جراحی، بهبود کیفیت قرارگیری پروتز و کمتر تهاجمی بودن رو به همراه دارد.
در قالب یک پروژه صنعتی، یک نمونه گاید سفارشی عمل تعویض مفصل زانو طراحی و تولید گردید. در ادامه این پروژه، امکان‌سنجی تولید این محصول در کشور شامل مطالعات مرتبط با محصول، مطالعه بازار، مطالعات فنی و اقتصادی انجام شد.

برگشت به بالا