رفتن به محتوای اصلی

از امواج رادیویی در درمان بسیاری از انواع سرطان استفاده می‌شود. بعضی از این امواج با بالا بردن دمای تومور و بافت‌های اطراف آن، باعث تسکین درد بیمار، مرگ سلول‌های سرطانی و بالا رفتن طول عمر بیمار می‌شوند.

در یک مطالعه عددی که به‌موازات یک مطالعه کلینیکی انجام شد، تأثیر نوع خاصی از امواج رادیویی در بیماران مبتلا به‌نوعی خاص از سرطان استخوان موردبررسی قرار گرفت. مدل‌سازی هندسی این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای میمیکس و کتیا انجام شد. مدل شامل دو پلیت به‌عنوان منبع موج، دو بالشت آب برای خنک نگه داشتن سطح پوست، بافت استخوان، تومورها، بافت چربی، بافت عضلانی و مثانه بود. تحلیل عددی در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار کامسول انجام شد. توزیع دمایی در بدن بیمار بعد از ارسال امواج مطلوب اصلی در این پروژه بود.

 

برگشت به بالا