رفتن به محتوای اصلی

یکی از عارضه‌های مرتبط با ستون مهره‌ها، لغزش مهره‌ها یا Degenerative Spondylolisthesis است.


ازآنجاکه تأثیر یا نتیجه ضعف در عضلات در عارضه لغزش مهره‌ها همچنان در محافل علمی موردبحث است، در قالب یک تحقیق به بررسی تأثیر ضعف در عضله Erector Spinae در لغزش مهرها پرداخته شد، به همین منظور مدلی مفهومی بر مبنای روش اجزای محدود ایجاد گردید. مدل دوبعدی و شامل سه مهره انتهایی کمری، دو دیسک بین مهره‌ای و دو فست جوینت بود.


مواد در مدل به صورت الاستیک و خطی در نظر گرفته شدند.

دو بار ناشی از دو عضله Rectus Abdominis و Erector Spinae به همراه نیروی ناشی از وزن قسمت بالایی بدن در مدل اعمال شدند، پایین‌ترین سطح مهره پنجم کمری کاملاً مقید گردید. بارگذاری به صورت استاتیک انجام شد. تنش ایجادشده در دیسک‌های بین مهره‌ای در چهار حالت بارگذاری با مقادیر مختلف در ارتباط با عضله Erector Spinae با ۱۰۰، ۷۵، ۵۰ و ۲۵ درصد توان عضله به دست آمد.

بر مبنای نتایج این پژوهش، تضعیف عضله Erector Spinae باعث بالا رفتن ریسک ایجاد عارضه لغزش مهره می‌شود.

 

برگشت به بالا