رفتن به محتوای اصلی

یکی از اشکالات عمده در اعمال جراحی زیبایی، تصور متفاوت بیمار و پزشک از شرایط بعد از عمل و بهترین حالت ممکن برای بیمار است. در قالب یک پروژه صنعتی، امکان‌سنجی تأسیس کلینیک مشاوره زیبایی دیجیتال انجام شد. در کلینیک مشاوره زیبایی دیجیتال، قبل از عمل جراحی با استفاده از تکنولوژی اسکن سه‌بعدی از بیمار مدل سه‌بعدی ایجاد می‌شود، در ادامه با استفاده از ابزارهای کامپیوتری شرایط پس از عمل شبیه‌سازی می‌شود. در این کلینیک قبل از عمل جراحی، بیمار و پزشکی نسبت به نتیجه عمل به دید مشترکی می‌رسند و به طبع آن رضایت بیمار از نتیجه افزایش پیدا می‌کند.

امکان‌سنجی تأسیس کلینیک زیبایی دیجیتال شامل مطالعات مرتبط با ارائه این خدمات در کشور، مطالعات بازار، مطالعات فنی و اقتصادی بود که در مدت ۶ ماه انجام شد.

برگشت به بالا